Karlsruher Wolkenatlas Spis zdjêĉ
> Najnowsze zdjêcia
< wstecz
Chmury wysokie Chmury srednie Chmury niskie Chmury pionowe Zjawiska optyczne Inne zjawiska Opady, osady8 stycznia 2000 (91)   Przeglıd zdjêĉ
1 Cumulus mediocris Karlsruhe 10.08.1999 50 K
2 Cumulus mediocris, Cumulus fractus Karlsruhe 10.08.1999 37 K
3 Totale Sonnenfinsternis Karlsruhe 11.08.1999 4 K
4 Totale Sonnenfinsternis Karlsruhe 11.08.1999 7 K
5 Altocumulus stratiformis perlucidus undulatus, Altocumulus lenticularis, Cumulus humilis Karlsruhe 15.08.1999 47 K
6 Altocumulus stratiformis perlucidus, Altostratus opacus Karlsruhe 18.08.1999 49 K
7 Altocumulus stratiformis perlucidus, Altostratus opacus Karlsruhe 18.08.1999 63 K
8 Altostratus translucidus radiatus, Altocumulus stratiformis perlucidus undulatus, Cumulus humilis Karlsruhe 18.08.1999 40 K
9 Altostratus translucidus radiatus, Altocumulus stratiformis perlucidus undulatus, Altocumulus stratiformis perlucidus lacunosus, Cumulus humilis Karlsruhe 18.08.1999 48 K
10 Altocumulus stratiformis opacus, Cumulus fractus Karlsruhe 19.08.1999 67 K
11 Altocumulus stratiformis opacus, Cumulus fractus Karlsruhe 19.08.1999 74 K
12 Altocumulus floccus virga Karlsruhe 19.08.1999 39 K
13 Altocumulus floccus virga Karlsruhe 19.08.1999 44 K
14 Altocumulus floccus virga mamma Karlsruhe 19.08.1999 36 K
15 Altocumulus stratiformis opacus undulatus Karlsruhe 19.08.1999 43 K
16 Altocumulus floccus virga mamma Karlsruhe 19.08.1999 36 K
17 Altocumulus floccus virga mamma Karlsruhe 19.08.1999 41 K
18 Altocumulus floccus virga mamma Karlsruhe 19.08.1999 34 K
19 Altocumulus stratiformis opacus undulatus, Cirrus fibratus Karlsruhe 19.08.1999 60 K
20 Altocumulus stratiformis opacus undulatus virga Karlsruhe 19.08.1999 44 K
21 Cirrus uncinus, Cirrus fibratus, Altostratus translucidus, Cumulus fractus Karlsruhe 20.08.1999 40 K
22 Nebensonnen; Cirrus uncinus, Cirrus fibratus, Altostratus, Cumulus fractus Karlsruhe 20.08.1999 39 K
23 Altocumulus floccus virga, Altostratus opacus Karlsruhe 22.08.1999 40 K
24 Altocumulus floccus virga, Cirrus fibratus Karlsruhe 22.08.1999 40 K
25 Altocumulus floccus virga, Cirrus fibratus Karlsruhe 22.08.1999 46 K
26 Altostratus translucidus, Altostratus opacus Karlsruhe 23.08.1999 36 K
27 Altostratus translucidus, Altostratus opacus, Kondensstreifen Karlsruhe 23.08.1999 36 K
28 Altocumulus stratiformis perlucidus, Altostratus translucidus Karlsruhe 23.08.1999 61 K
29 Altocumulus stratiformis perlucidus, Altostratus translucidus, Altostratus opacus Karlsruhe 23.08.1999 50 K
30 Inversion Flug Stuttgart - Zürich 05.09.1999 52 K
31 Stratocumulus stratiformis opacus, Cumulus humilis, Cumulus mediocris Flug Stuttgart - Zürich 05.09.1999 62 K
32 Cumulus congestus, Cumulis mediocris Flug Zürich - Atlanta 05.09.1999 57 K
33 Cumulus congestus, Cumulus mediocris, Cirrostratus nebulosus Flug Zürich - Atlanta 05.09.1999 74 K
34 22°-Halo, Cirrostratus nebulosus Flug Zürich - Atlanta 05.09.1999 34 K
35 Cirrus uncinus Flug Zürich - Atlanta 05.09.1999 46 K
36 Cirrus uncinus, Cumulus humilis, Cumulus mediocris pileus Flug Zürich - Atlanta 05.09.1999 51 K
37 Stratocumulus stratiformis opacus Flug Zürich - Atlanta 05.09.1999 37 K
38 Meeresnebel; Stratus nebulosus Flug Zürich - Atlanta 05.09.1999 39 K
39 Altocumulus castellanus Flug Zürich - Atlanta 05.09.1999 64 K
40 Altocumulus castellanus Flug Zürich - Atlanta 05.09.1999 42 K
41 Cirrostratus nebulosus, Cumulus, Cumulonimbus Flug Zürich - Atlanta 05.09.1999 42 K
42 Wüste Cleveland NF (California) 06.09.1999 86 K
43 Cirrus uncinus Saguaro NP (Arizona) 08.09.1999 61 K
44 Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus undulatus Saguaro NP (Arizona) 08.09.1999 98 K
45 Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus Saguaro NP (Arizona) 08.09.1999 72 K
46 Irisieren; Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus Saguaro NP (Arizona) 08.09.1999 47 K
47 Irisieren; Altocumulus stratiformis translucidus perlucidus Saguaro NP (Arizona) 08.09.1999 62 K
48 Altocumulus stratiformis perlucidus Saguaro NP (Arizona) 08.09.1999 87 K
49 Cirrus floccus virga Chiricahua NM (Arizona) 08.09.1999 67 K
50 Cirrus floccus virga, Cumulus humilis Chiricahua NM (Arizona) 08.09.1999 73 K
51 Cirrus floccus virga, Cumulus humilis Chiricahua NM (Arizona) 08.09.1999 86 K
52 Cumulonimbus praecipitatio, Cumulus mediocris El Paso (Texas) 09.09.1999 98 K
53 Stratocumulus stratiformis cumulogenitus, Altocumulus stratiformis perlucidus, Cumulus El Paso (Texas) 09.09.1999 74 K
54 Cumulonimbus praecipitatio, Cumulonimbus calvus, Cumulus mediocris, Cumulus fractus Carlsbad Caverns (New Mexico) 10.09.1999 76 K
55 Cumulonimbus calvus praecipitatio, Cumulus mediocris Carlsbad Caverns (New Mexico) 10.09.1999 68 K
56 Cumulus congestus, Cumulonimbus capillatus Guadelupe Mountains NP (Texas) 10.09.1999 48 K
57 Cumulonimbus calvus praecipitatio, Stratocumulus stratiformis perlucidus cumulonimbogenitus Guadelupe Mountains NP (Texas) 10.09.1999 50 K
58 Cumulonimbus capillatus incus, Cumulus congestus Guadelupe Mountains NP (Texas) 10.09.1999 49 K
59 Cumulus congestus, Stratocumulus stratiformis cumulogenitus, Cirrus spissatus Guadelupe Mountains NP (Texas) 10.09.1999 46 K
60 Regenbogen; Stratocumulus stratiformis praecipitatio cumulonimbogenitus Guadelupe Mountains NP (Texas) 10.09.1999 46 K
61 Regenbogen; Stratocumulus stratiformis praecipitatio cumulonimbogenitus Guadelupe Mountains NP (Texas) 10.09.1999 66 K
62 Stratocumulus stratiformis praecipitatio cumulonimbogenitus Guadelupe Mountains NP (Texas) 10.09.1999 45 K
63 Cirrus fibratus vertebratus, Altocumulus stratiformis Guadelupe Mountains NP (Texas) 11.09.1999 65 K
64 Cirrus fibratus vertebratus, Cirrus fibratus, Altocumulus stratiformis Guadelupe Mountains NP (Texas) 11.09.1999 56 K
65 Nebensonne; Cirrus fibratus, Altocumulus stratiformis Guadelupe Mountains NP (Texas) 11.09.1999 56 K
66 Cirrus fibratus vertebratus, Cirrus fibratus, Altostratus Guadelupe Mountains NP (Texas) 11.09.1999 80 K
67 Cirrus fibratus vertebratus, Cirrus fibratus, Altostratus Guadelupe Mountains NP (Texas) 11.09.1999 93 K
68 Cirrus fibratus radiatus, Cumulus mediocris Artesia (New Mexico) 11.09.1999 77 K
69 Cirrus fibratus radiatus, Cumulus mediocris Artesia (New Mexico) 11.09.1999 60 K
70 Cumulonimbus calvus pracipitatio, Cumulonimbus capillatus incus Artesia (New Mexico) 11.09.1999 69 K
71 Cirrus fibratus radiatus, Cirrus uncinus, Cirrus spissatus, Cumulus humilis Hope (New Mexico) 11.09.1999 76 K
72 Cirrus fibratus radiatus, Cirrus uncinus, Cirrus spissatus, Cumulus humilis Hope (New Mexico) 11.09.1999 80 K
73 Gipsdünen White Sands NM (New Mexico) 11.09.1999 61 K
74 Gipsdünen White Sands NM (New Mexico) 11.09.1999 75 K
75 Cumulonimbus calvus virga Bandelier NM (New Mexico) 12.09.1999 65 K
76 Gewitterschauer; Cumulonimbus calvus praecipitatio virga Escondido (New Mexico) 12.09.1999 53 K
77 Cumulonimbus capillatus virga Escondido (New Mexico) 12.09.1999 73 K
78 Hochnebel; Stratocumulus stratiformis opacus, Cumulus fractus Wheeler Peak (New Mexico) 13.09.1999 54 K
79 Cirrus floccus radiatus virga, Cumulonimbus capillatus incus, Cumulonimbus calvus Wheeler Peak (New Mexico) 13.09.1999 64 K
80 Cirrus floccus radiatus virga, Cumulonimbus capillatus incus, Cumulonimbus calvus, Stratocumulus stratiformis Wheeler Peak (New Mexico) 13.09.1999 87 K
81 Cumulonimbus capillatus incus Pilar (New Mexico) 13.09.1999 81 K
82 Cumulonimbus calvus Pilar (New Mexico) 13.09.1999 54 K
83 Cumulonimbus calvus Pilar (New Mexico) 13.09.1999 52 K
84 Stratocumulus stratiformis opacus cumulogenitus Pilar (New Mexico) 13.09.1999 35 K
85 Cumulonimbus capillatus incus, Cumulus fractus Pilar (New Mexico) 13.09.1999 41 K
86 Cumulus mediocris, Cumulus congestus, Cirrus fibratus Eagle Nest (New Mexico) 14.09.1999 57 K
87 Cumulus congestus pileus, Cirrus spissatus cumulonimbogenitus,Cirrostratus cumulonimbogenitus, Altocumulus stratiformis undulatus Capulin NM (New Mexico) 14.09.1999 66 K
88 Cirrus spissatus, Cirrus fibratus Capulin NM (New Mexico) 14.09.1999 75 K
89 Nimbostratus praecipitatio Great Sand Dunes NM (Colorado) 15.09.1999 65 K
90 Cumulonimbus mamma Kruiningen (Niederlande) 18.08.1999 51 K
91 Cumulonimbus capillatus incus, Cumulus fractus Zuid Beveland (Niederlande) 18.08.1999 93 K[Karlsruher Atlas chmur, Strona g³ówna]