Karlsruher Wolkenatlas Blitze
B³yskawica
Merzouga (Marokko), 17.10.1998

© Copyright: Marco Radke