Karlsruher Wolkenatlas Niederschläge Index Niederschläge
© Copyright für die letzten 2 Bilder: F. Toussaint
© Copyright für alle anderen Bilder: Bernhard Mühr
7. Januar 2000
Galeria 2 Galerie 1 Galerie 3
Go³oledŸ Ig³y lodowe SadŸ

 

Go³oledŸ SadŸ SadŸ

 

SadŸ Zaspy œnie¿ne Krupy lodowe

 

Lodowiec Œnieg na ziemi Mg³a i burza

 

Góry lodowe Szczeliny w lodowcu DeszczDeszcz Drobny deszcz Drobny deszcz

 

Lodowiec Cielenie siê lodowców Cielenie siê lodowców