Karlsruher Wolkenatlas Niederschläge Index Niederschläge
© Copyright für alle Bilder: Bernhard Mühr
7. Januar 2000
Galeria 3 Galerie 2 Galerie 4
SadŸ SadŸ Lodowiec

 

Szron Szron Jezioro Zugefrorener See

 

Sople lodowe Rosa Krople

 

Krople Krupy lodowe Krupy lodowe

 

Góry lodowe Deszcz przelotny Œnieg i sadŸ

 

SadŸ Œnieg i sadŸ Sople lodowe

 

Drobny deszcz Rozszczepianie siê lodowców Œnieg i sadŸ