Słownik pojęć meteorologicznych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W Z

Absorpcja - proces, w którym ciało zatrzymuje padającą nań energię promienistą.
Adiabata sucha - patrz adiabatyczny gradient temperatur)'.
Adiabatyczny gradient temperatury - wielkość (równa 0,98°C na 100 m) spadku temperatury z wysokością we wznoszącej się porcji powietrza.
Adwekcja - poziome przemieszczanie się masy powietrza o pewnych właściwościach.
Aerozole - ciekłe lub stale cząstki unoszące się w atmosferze.
Altocumulus - chmura średnia, tworzą ją warstwy lub ławice, często o wyglądzie pofalowanym, zbudowane głównie z kropelek wody, ale także z kropelek wody przechłodzonej lub kryształków lodu. [ www.meteo.ids.pl/chmury  ]
Altostratus - chmura średnia, tworzą ją warstwy płaskiej, grubej, szarej zasłony; zbudowana głównie z wody, ale także z wody przechłodzonej lub kryształków lodu.
Anemometr - instrument służący do pomiaru prędkości wiatru.
Aneroid - rodzaj barometru, w którym puszka metalowa jest czujnikiem zmian ciśnienia.
Antycyklon - układ baryczny, wirujący zgodnie z ruchem wskazówek zegara na półkuli północnej, a odwrotnie na półkuli południowej. Największe ciśnienie panuje w jego centrum.
Atmosfera niestabilna - termiczny stan atmosfery, w którym pionowe ruchy porcji powietrza są wzmacniane.
Atmosfera stabilna - termiczny stan atmosfery, w którym pionowe ruchy porcji powietrza są tłumione.

Barograf - barometr zapisujący wartość ciśnienia w sposób ciągły. 
Barometr - instrument służący do pomiaru ciśnienia atmosferycznego.
Błyskawica - każda postać wyładowania atmosferycznego podczas burzy. 
Bryza lądowa - wiatr przybrzeżny wiejący od lądu do morza (lub jeziora). 
Bryza morska - wiatr przybrzeżny wiejący od morza do lądu.
Burza - lokalne zjawisko związane z chmurą cumulonimbus; towarzyszą mu błyskawice, grzmoty i opady przelotne.

Ciepło utajone - ilość ciepła pobrana lub uwolniona podczas zmiany stanu skupienia. Podstawowe postaci: ciepło utajone kondensacji (lub parowania), topnienia (lub zamarzania), sublimacji (lub osadzania).
Cirrocumulus - chmury wysokie zbudowane z kryształków lodu, mające postać ławicy małych kłębków.
Cirrostratus - chmury wysokie zbudowane z kryształków lodu, mające postać cienkiej zasłony, często powodują powstanie zjawiska halo.
Cirrus - chmury wysokie zbudowane z kryształków lodu, mające postać cienkich, podobnych do piór pasm lub włókien.
Ciśnienie - stosunek siły wywieranej na dowolną powierzchnię do jej pola.
Cumulonimbus - masywna chmura o dużej rozpiętości pionowej, zdolna do wytwarzania błyskawic, silnego wiatru, grzmotów i tornada.
Cumulus - łatwo rozpoznawalna, biała chmura o postaci kopuł lub wież.
Cyklon - układ baryczny, obracający się odwrotnie do kierunku ruchu wskazówek zegara na półkuli północnej i zgodnie z tym kierunkiem na półkuli południowej, stowarzyszony z frontami i brzydką pogodą. Najniższe ciśnienie panuje w jego centrum.
Cząstka powietrza - mała objętość powietrza
 

 

 

J. Kunicki Atlas chmuryOstatnia zmiana: 09 lutego 2006

Do początku strony