Słownik pojęć meteorologicznych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W Z

Okluzja - połączenie frontów zimnego i ciepłego.
Opad - dowolna posiać cząstek wody opadająca z atmosfery na powierzchnię Ziemi.
Opad przelotny - gwałtowny i intensywny opad z chmury cumulonimbus.
Osadzanie - bezpośrednia zmiana stanu skupienia z gazowego w stały; także: riming, czyli tworzenie się granulkowatego osadu z lodu, spowodowane gwałtownym zamarzaniem przechodzonych kropelek mgły lub chmury.
Ozon - trójatomowa odmiana tlenu (03).
Para wodna - gazowa postać wody.
Parowanie - zmiana stanu skupienia z płynnego w gazowy.
Pasaty - stale wiatry wschodnie, wiejące z podzwrotnikowych obszarów ciśnienia wysokiego w kierunku równika.
Pęd - iloczyn masy i prędkości.
Pionowy gradient temperatury - wartość spadku temperatury z wysokością.
Pogoda - aktualny stan atmosfery.
Powietrze arktyczne - zimna masa powietrza powstała nad arktycznymi obszarami Ziemi.
Poziom kondensacji - wysokość, na której w unoszącej się porcji powietrza rozpoczyna się kondensacja.
Praca - iloczyn przyłożonej siły i wynikającego z tego przesunięcia.
Prąd strumieniowy - poziomy, wąski strumień szybko przemieszczającego się powietrza w pobliżu tropopauzy.
Prędkość wiatru - poziomy odcinek, jaki pokonuje powietrze w jednostce czasu.
Proces adiabatyczny - proces, w którym nie zachodzi wymiana ciepła z otoczeniem.
Promieniowanie podczerwone - niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne o długości od 0,8 µm. do 1 µm.
Promieniowanie słoneczne - promieniowanie emitowane przez Słońce.
Promieniowanie ultrafioletowe - niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne o długości od 0,001 do 0,4µm.
Przepływ laminarny - spokojny, gładki i regularny przepływ powietrza.
Przesilenie - najkrótszy lub najdłuższy dzień.
Przewodnictwo - przepływ ciepła poprzez zerknięcie się ciał i ruchy cząsteczkowe.
Przyspieszenie grawitacyjne - przyspieszenie będące wynikiem siły wywieranej przez Ziemię; równe 9,8 m s2.
Psychrometr - instrument składający się z termometru suchego i wilgotnego, używany do pomiarów wilgotności atmosferycznej.
Punkt rosy - temperatura, do której trzeba ochłodzić powietrze, aby zostało nasycone parą wodną.

 

J. Kunicki Atlas chmuryOstatnia zmiana: 09 lutego 2006

Do początku strony