Słownik pojęć meteorologicznych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W Z

Virga - opadające kropelki wody lub kryształki lodu wyparowujące przed osiągnięciem powierzchni Ziemi.

Warstwa ozonowa - warstwa zwiększonej zawartości ozonu w stratosferze, zwykle położona pomiędzy 20 a 40 km wysokości nad powierzchnią Ziemi, silnie absorbująca słoneczne promieniowanie ultrafioletowe.
Wektor - dowolna wielkość charakteryzowana przez podanie kierunku i wartości.
Wiatr - poziomy przepływ powietrza.
Wiatrowskaz - chorągiewka kierunkowa, urządzenie do wskazywania kierunku wiatru.
Wieniec - kolorowy pierścień bądź luk wokół Słońca lub Księżyca, spowodowany dyfrakcją światła na zasłonie z kropelek wody, niebieskawy od środka i czerwonawy na zewnątrz.
Wilgotność - obecność pary wodnej w powietrzu, wyrażona jako wilgotność względna, bezwzględna, właściwa lub stosunek zmieszania.
Wilgotność bezwzględna - stosunek masy pary wodnej w danej objętości do tejże objętości zawierającej mieszaninę pary wodnej i powietrza suchego.
Wilgotność względna - stosunek aktualnej zawartości pary wodnej w powietrzu do zawartości tejże pary, jaką miałoby to powietrze w tej samej temperaturze w stanie nasycenia, zwykle wyrażana w procentach.
Wilgotność właściwa - stosunek masy pary wodnej do ilości powietrza wilgotnego (czyli do mieszaniny powietrza suchego i wilgotnego).
Wir - lokalne zaburzenie wiatru wywołane turbulencją,
Wirowość - miara wirowania w przepływie, zwykle wokół pionowej osi, dodatnia w przypadku cyrkulacji odwrotnej do kierunku ruchu wskazówek zegara.
Woda przechłodzona - woda w stanie płynnym w temperaturze poniżej 0oC.
Wypór - silą skierowana ku górze, wywierana na ciało zanurzone w cieczy.
Wyż - obszar wysokiego ciśnienia atmosferycznego, antycyklon.

Załamanie - ugięcie promieni świetlnych wywołane różnicami w gęstości atmosfery. Zamarzanie - zmiana stanu skupienia z płynnego w stały.
Zatoka - podłużny obszar obniżonego ciśnienia stowarzyszony z niżem.
Zbieżność (konwergencja) - uporządkowany wpływ powietrza nad dany obszar. 
Zmierzch - okres niepełnej ciemności po zachodzie Słońca.

Słownik w pliku Word [*.rtf] 

 

 

J. Kunicki Atlas chmuryOstatnia zmiana: 09 lutego 2006

Do początku strony