Słownik pojęć meteorologicznych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W Z

Radar - skrót angielskiej nazwy radio detection and ranging; urządzenie elektroniczne badające atmosferę (opad, zachmurzenie) poprzez fale elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych.
Radiacja - transport energii w postaci fal elektromagnetycznych.
Radiosonda - balon z instrumentami na pokładzie, służący do wykonywania pionowych pomiarów ciśnienia, temperatury i wilgotności w atmosferze.
Rozbieżność (dywergencja) - uporządkowany wypływ powietrza znad danego obszaru.
Rozpraszanie - proces, w którym małe cząstki zawieszone w atmosferze wypromieniowują energię we wszystkich kierunkach.
Równikowa strefa ciszy - pas ciszy lub bardzo słabych wiatrów w pobliżu równika.
Równonoc - czas, kiedy dzień i noc są sobie równe i trwają po 12 godzin.

Siła - zdolność do przyspieszania bądź hamowania ciała, obliczana jako iloczyn masy i przyspieszenia. Siła l N nadaje ciału o masie l kg prędkość l m/s przez 1 s.
Siła Coriolisa - siła odchylająca, będąca rezultatem ruchu obrotowego Ziemi, działająca na prawo od kierunku wiatru na półkuli północnej i na lewo na półkuli południowej.
Siła dośrodkowa - siła wywierana na wirującą masę w kierunku osi obrotu, równa sile odśrodkowej, lecz mająca przeciwny zwrot.
Siła odśrodkowa - pozorna siła w układzie obracającym się, odchylająca wirującą masę na zewnątrz osi obrotu.
Siodło - obszar między dwoma wyżami i niżami.
Skala Celsjusza - skala temperatury ze 100 jednostkami pomiędzy punktem zamarzania (0oC) i punktem wrzenia (100oC) czystej wody przy standardowym ciśnieniu na poziomie morza.
Skala Fahrenheita - skala temperatury z punktem zamarzania 32o i punktem wrzenia 212o czystej wody przy standardowym ciśnieniu na poziomie morza.
Skala Kelvina - skala temperatury, w której zero oznacza zanikanie ruchów cząsteczkowych. Stopień na skali Kelvina jest równy stopniowi na skali Celsjusza.
Smuga kondensacyjna - długa linia chmur wywołana przez wysoko przelatujący samolot.
Smog - mieszanina dymu i mgły.
Sodar - skrót angielskiej nazwy sound detection and ranging; instrument elektroniczny badający atmosferę za pomocą fal dźwiękowych.
Spirala Ekmana - krzywa pokazująca zmiany kierunku i prędkości wiatru w niskich warstwach atmosfery.
Stały wiatr zachodni - dominujący ruch powietrza atmosferycznego z zachodu na wschód w pobliżu powierzchni Ziemi w średnich szerokościach geograficznych na obu półkulach.
Stosunek zmieszania - stosunek masy pary wodnej do masy suchego powietrza w powietrzu wilgotnym.
Stratocumulus - niska chmura, o dużej rozpiętości poziomej, z białawymi kłębami lub obłoczkami.
Stratopauza - warstwa przejściowa pomiędzy stratosferą i mezosferą, znajdująca się na wysokości około 50 km nad powierzchnią Ziemi.
Stratosfera - warstwa atmosfery położona na wysokości 10-50 km, charakteryzująca się niską zawartością wilgoci i stalą lub rosnącą temperaturą.
Stratus - niska chmura, o dużej rozpiętości poziomej, zwykle o barwie szarawej.
Sublimacja - bezpośrednie przejście ze stanu stałego w gazowy.

 

 

J. Kunicki Atlas chmuryOstatnia zmiana: 09 lutego 2006

Do początku strony