Słownik pojęć meteorologicznych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W Z

Deszcz - postać płynna opadu.
Długość fali - odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi grzbietami fali.
Dyfrakcja - uginanie się fali świetlnej na krawędzi przeszkody optycznej.
Dyfuzja - rozprzestrzenianie się ciepła lub materii wskutek chaotycznego ruchu ośrodka.

Energia - zdolność do wykonania pracy. Podstawowe postaci energii to energia kinetyczna, potencjalna, ciepło. Energia 1 dżula (J) powoduje powstanie siły równej 1 niutonowi (N) zdolnej działać na odcinku l metra.
Energia kinetyczna - energia ciała będąca rezultatem jego ruchu.
Energia potencjalna - energia, która znajduje się wirtualnie w ciele umieszczonym w polu grawitacyjnym.
El-Nińo - zjawisko spowodowane czasowym ogrzewaniem się centralnych i wschodnich obszarów równikowego Pacyfiku.

Front - strefa przejściowa pomiędzy dwiema sąsiadującymi masami powietrza.
Front ciepły - skraj cieplej masy powietrza.
Frontogeneza i frontoliza - formowanie i rozpraszanie się frontu.
Front polarny - niemal stacjonarny front, oddzielający masy powietrza pochodzenia polarnego i tropikalnego.
Front stacjonarny - strefa przejściowa pomiędzy ciepłym i zimnym powietrzem, nie przemieszczająca się lub poruszająca się z prędkością mniejszą niż 2 m/s.
Front chłodny - skraj zimnej masy powietrza, wypychającej powietrze cieplejsze.
Front zokludowany - strefa pomiędzy dwiema różnymi masami powietrza, uformowana przez zetknięcie się frontów ciepłego i zimnego.

Gęstość - stosunek masy substancji do jej objętości.
Gęstość powietrza - stosunek masy powietrza do jego objętości.
Gloria - kolorowe pierścienie wokół cieni ciał na chmurach lub mgle; powstaje w wyniku uginania i załamywania się promieni świetlnych.
Grad - postać opadu składająca się z twardych bryłek lodu.
Gradient - zmiana wartości parametru na jednostkę odległości.

Halo - kolorowy lub biały okrąg bądź łuk wokół Słońca lub Księżyca, o średnicy 22° lub (rzadziej) 46°, niebieskawy wewnątrz i czerwonawy na zewnątrz; powstaje na skutek załamania promieni słonecznych na cienkiej zasłonie z kryształków lodu.
Huragan - tropikalny cyklon, w którym prędkość wiatru przekracza 120 km/h.

 

 

J. Kunicki Atlas chmuryOstatnia zmiana: 09 lutego 2006

Do początku strony