Słownik pojęć meteorologicznych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W Z

Inwersja - wzrost temperatury z wysokością.
Izobara - linia stałego ciśnienia.
Izohipsa - linia na mapie łącząca punkty o tej samej wysokości powierzchni izobarycznej.
Izolinia (lub izopleta) - linia stałej wartości dowolnej zmiennej meteorologicznej.
Izoterma - linia stałej temperatury.

Jądra kondensacji - małe cząstki w powietrzu, na których rozpoczyna się kondensacja.

Kierunek wiatru - kierunek, z którego wiatr wieje, określany wartością kąta malejącego odwrotnie do kierunku ruchu zegara od kierunku północnego.
Klimat - charakterystyczne cechy pogodowe nad określonym obszarem w określonym przedziale czasu.
Klin - wydłużony obszar wyższego ciśnienia stowarzyszony z wyżem.
Koagulacja - zlepianie się kropelek wody. Kondensacja - zmiana stanu skupienia z gazowego w ciekły. Konwekcja - ruch powietrza z dominującym kierunkiem pionowym.
Kowadło - nazwa wyciągniętej górnej części chmury cumulonimbus.
Krupa śnieżna - opad składający się z białych, nieprzezroczystych cząstek lodu. Kryształki lodu - postać opadu składająca się z wolno opadających igiełek, słupków lub płatków.

Lej (chmura lejkowa) - chmura tworząca tornado, rozciągająca się w dół od macierzystej chmury cumuhnimbus, ale nie dotykająca powierzchni Ziemi.
Lidar - skrót angielskiej nazwy light detection and ranging, oznaczającej rozpoznawanie na odległość za pomocą światła. Jest to urządzenie elektroniczne badające atmosferę za pomocą wysyłanych krótkich promieni świetlnych.
Linia szkwału - niefrontowa linia aktywnych burz.

Mapa ciśnienia - mapa stałej wartości ciśnienia z izohipsami, określającymi wysokość powierzchni ciśnienia nad poziomem morza.
Mapa synoptyczna - mapa ukazująca rozkład (układ) warunków meteorologicznych w danej chwili nad dużym obszarem.
Masa powietrza - duża objętość powietrza, w której temperatura i wilgotność są jednakowe w płaszczyźnie horyzontalnej.
Meteorologia - nauka o procesach w atmosferze.
Mezopauza - warstwa przejściowa w górnej atmosferze na wysokości około 90 km, pomiędzy mezosferą i termosferą.
Mezosfera - warstwa w górnej atmosferze ponad stratosferą.
Międzyzwrotnikowa strefa zbieżności - Intertropical Covergence Zone (ITCZ), strefa w pobliżu równika, gdzie wiatry pólnocno-wschodnie z półkuli północnej spotykają się z wiatrami południowo-wschodnimi z półkuli południowej. Charakteryzuje się stałą obecnością chmur cumulonimbus i opadami przelotnymi.
Milibar - jednostka ciśnienia; 1 mbar - l hPa.
Miraż - zjawisko optyczne w pobliżu powierzchni Ziemi. Spowodowane silnymi, pionowymi kontrastami temperatury.
Mżawka - postać opadu, składająca się z bardzo małych kropelek wody.

Nasycenie - stan, w którym aktualna zawartość pary wodnej jest maksymalna w danej temperaturze i ciśnieniu. 
Nimbostratus - szara chmura o dużej rozpiętości poziomej, mogąca dawać opady deszczu lub śniegu. 
Niż - obszar niskiego ciśnienia atmosferycznego, cyklon.

 

 

J. Kunicki Atlas chmuryOstatnia zmiana: 09 lutego 2006

Do początku strony