Słownik pojęć meteorologicznych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W Z

Śnieg - postać opadu w formie białych lub półprzeźroczystych sześciennych kryształków lodu. Światło - widzialne promieniowanie elektromagnetyczne o długościach od 0,4 do 0,7 µm.
Świt - okres niepełnej ciemności przed wschodem Słońca.

Tajfun - huragan na zachodnich obszarach północnego Pacyfiku.
Temperatura - stopień ciepłoty lub zimna mierzony według skali temperatury przy użyciu termometrów.
Temperatura odczuwalna - doświadczalnie otrzymywany czynnik pogodowy, uwzględniający temperaturę, wilgotność i prędkość wiatru.
Temperatura termometru suchego - w psychrometrze: temperatura zarejestrowana przez zwykły termometr.
Temperatura termometru zwilżonego - w psychrometrze: temperatura zmierzona przez termometr ze zwilżonym zbiorniczkiem.
Teodolit - instrument do pomiaru pionowych i poziomych kątów.
Termometr - urządzenie do pomiaru temperatury.
Termometr zwilżony - termometr ze zbiorniczkiem owiniętym w wilgotny materiał, używany do określania wilgotności względnej poprzez zjawisko parowania.
Tęcza - świetlny luk na niebie, będący wynikiem załamania i odbicia światła w kropelkach wody deszczowej.
Topnienie - zmiana stanu skupienia ze stałego w płynny.
Tornado - gwałtownie wirująca kolumna powietrza powstająca wskutek burzy.
Tropopauza - strefa przejściowa między troposferą i stratosferą, zwykle znajdująca się na wysokości 11 km nad powierzchnią Ziemi.
Troposfera - najniższa warstwa atmosfery, zwykle o grubości 10 km, w której zachodzą zjawiska pogodowe.
Turbulencja - nieregularny i chaotyczny przepływ.

 

 

J. Kunicki Atlas chmuryOstatnia zmiana: 09 lutego 2006

Do początku strony